Translator

Víkendovka

V dňoch 27.-30. októbra sa konala v ubytovni Evanj. cirkevného zboru Záriečie vo Vydrnej víkendovka mládeže a dorastu.