Translator

Stretnutie skôr narodených členov zboru

V nedeľu, 23. okt. sa konali v zborovej miestnosti od 15.00hod. služby  Božie, po ktorých nasledovalo posedenie pre starších členov zboru pri príležitosti mesiaca októbra, Mesiaca úcty ku starším. Prítomných bolo 11. Piesne sa spievali z Tranovského spevníka.   V rámci posedenia sa premietali fotografie z pripravovaného stolového kalendára.

Komentáre sú uzatvorené