Translator

Spevokol

Duchovné piesne majú v živote veriacich ľudí, nielen na Lazoch, svoje nezastupiteľné miesto a aj sama Biblia nás vyzýva chváliť a velebiť nášho Boha. V liste ap. Pavla Kolosenským /3, 16/ sa píše „Vďačne spievajte v srdciach Bohu.“

Činnosť, pôsobenie spevokolu v CZ Lazy pod Makytou má svoju dlhoročnú históriu. Od roku 2007 nesie meno Prameň. Aktuálna zostava má 24 členov. Umeleckou vedúcou a dirigentkou nášho spevokolu je Mgr. Zlatica Bašková.

Spevokol Prameň vystupuje najmä počas slávnostných služieb Božích. Okrem toho spievame na spoločných vystúpeniach spevokolov Púchovskej doliny, na festivale SEMFeste v Záriečí. V roku 2010 sme vystúpili na slávnostiach pri príležitosti 400. výročia Žilinskej synody.

V roku 2007 sme nahrali a vydali zvukové CD s názvom: K oslave Tvojho mena“.