Translator

Rozlúčky

-dňa 15. októbra 2012 usnul vo veku 55 rokov spolubrat vo viere Ondrej Durdil z Tisového. V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili dňa 17. októbra

-dňa 14. októbra 2012 usnula vo veku 86 rokov naša spolusestra vo viere Karolína Kubašová z Dubkovej /Cirkevný zbor Záriečie/. V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili na Dubkovej, dňa 17. októbra

Komentáre sú uzatvorené