Translator

Rozlúčka

Dňa 9. novembra 2013 usnula vo veku nedožitých 74 rokov naša spolusestra vo viere a pre rodinu matka, stará matka a príbuzná Rozália Kniežová, r. Jursíková z Panštiny.
V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili v pondelok, 11. novembra 2013.

Komentáre sú uzatvorené