Translator

Pozvánka

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v Martine a Centrum kresťanského vzdelávania  v Martine

si dovoľujú pozvať zástupcov aj z nášho zboru na spomienkovú duchovnú slávnosť pri príležitosti nedožitého 75. výročia narodenia JÁNA BOHDANA HROBOŇA (*6. 3. 1938 – †17. 1. 2006) – evanjelického a. v. farárav Ratkovskom Bystrom, Lazoch pod Makytou, Hanušovciach nad Topľou  a v Martine.

Spomienková slávnosť s biblickým názvom: MĚL JSEM SLOVO TVÉ  ZA RADOST A POTĚŠENÍ SRDCE SVÉHO“ sa uskutoční v Martine v nedeľu 10. marca 2013 s nasledujúcim programom: o 10.00 Slávnostné služby Božie, ev. kostol, káže Ján Hroboň, ev. a. v. farár v Bratislave-Dúbravke, – po službách Božích pietna spomienka na Národnom cintoríne v Martine.
Od 14.30 – 16.00h. v Biblickej škole duchovné popoludnie s evanjelizačným pásmom slova a hudby s dôrazmi na misiu a pokánie.

Komentáre sú uzatvorené