Translator

Ponuka

Oznam najmä pre členov rím.kat. farnosti v Lazoch pod Makytou

S blížiacim sa rokom 2013 si Vás dovoľujeme osloviť s ponukou diaľničných známok. Naša diecéza má možnosť zabezpečiť distribúciu a predaj diaľničných nálepiek na rok 2013.

Jedná sa o možnosť zabezpečiť diaľničné nálepky pre všetkých záujemcov z radov veriacich a širšej verejnosti v rámci jednotlivých farských spoločenstiev.

V tomto prípade by už zámer nebol, aby si všetci záujemcovia kúpili lacnejšie nálepky, ale o to, aby kúpou nálepky v plnej cene, t.j. 50,- Eur, podporili farnosť 1,- Eurom.

Totiž ľudia si musia nálepky kúpiť tak, či tak. Akurát presmerujú zisk vo výške 1,- Eura zo súkromných spoločností ako je OMV, Slovnaft, Shell, Agip a iné do konkrétnej farnosti. Podstata

tohto zámeru je rovnaká ako pri poukázaní 2 % zo zaplatenej dane z príjmu konkrétnej organizácii alebo združeniu.

Jednoducho povedané, farnosť získa za každú predanú nálepku 1,- Euro a ľudí to nebude stáť nič navyše.

Chceli by sme Vás poprosiť, keďže čas sa kráti, termín začiatku distribúcie diaľničných nálepiek sa blíži, aby ste o tejto možnosti informovali čím skôr. Následne je potrebné, aby si záujemcovia prostredníctvom rím.kat. farského úradu nahlásili počty, o ktoré majú záujem a následne každý správca farnosti, resp. farár nahlási celkový počet za farnosť.

Ideálne by bolo, keby ste mi tieto počty nahlásili do 12.12.2012, aby sme stihli včas a hlavne v pokoji a bez nervov a stresov nálepky doručiť do každej farnosti ešte pred začiatkom roka 2013, keďže niektorí budú nálepku možno potrebovať už od 01.01.2013.

V prípade, že sa objaví požiadavka na nálepky aj po tomto termíne, nebude problém ich zabezpečiť, ale ide o to, aby sme v prvej objednávke mali čo najväčší počet a tak sme mohli

vyjednať prípadne ešte väčšiu zľavu, t.j. väčšiu odmenu za každú predanú nálepku pre farnosť.

Prípadné mailové dotazy a tiež objednávky prosím posielajte na nižšie uvedené maily.

S pozdravom

Tomáš Folučka

BÚ Žilina

mail: tfolucka@dcza.sk

Komentáre sú uzatvorené