Translator

Poďakovanie

Aj touto cestou vyjadrujeme poďakovanie všetkým mladším i starším mužom, členom nášho zboru, ktorí sa v týchto dňoch podieľali na štiepaní a príprave palivového dreva pre zborovú sieň a faru.

Komentáre sú uzatvorené