Translator

Pamiatka posvätenia chrámu

15. nedeľa po Svätej Trojici
12. september 2021
Piesne z ES:  211, 635, 579, 366
Antifóna č. 73
Kantor: Milan Michňo
Liturg: Peter Fabok
Video, strih: Peter Fabok

Záznam služieb Božích pri otvorení školského roka

14. nedeľa po Svätej Trojici
Otvorenie nového školského roka
5. september 2021
Piesne z ES: 188, 644, 558
Antifóna č. 51
Kantor: Milan Michňo
Liturg: Peter Fabok
Video, strih: Peter Fabok

Služby Božie na 13. nedeľu po Svätej Trojici

milosrdný samaritán mozaikaSlužby Božie dňa 29. augusta 2021 na 13. nedeľu po Svätej Trojici sa uskutočnia v tradičnom čase o 10.45 hod. a budú zastupované.
Téma nedele: „Môj blížny”.
Po skončení služieb Božích sa uskutoční nácvik spevokolu Prameň.

Dištriktuálny deň

DD21

Rozlúčka s Oľgou Sýkorovou

SKM_C3350210823095900_0001

Služby Božie na 12. nedeľu po Svätej Trojici

Téma: „Boží dar reči”
22. august 2021
Piesne z ES: 190, 628, 253
Antifóna č. 57
Kantor: Milan Michňo
Liturg: Peter Fabok
Video, strih: Peter Fabok

Časopis Prameň spod Makyty

021_8_august_psm_http://www.lazypodmakytou.ecav.eu/download/021_8_august_psm.pdf

Krst svätý

V nedeľu 22. augusta 2021 prijmú sviatosť Krstu svätého v našom chráme Simonka Hachranová a Niko Nábelek.

Služby Božie na 12. nedeľu po Svätej Trojici

uzdravenie hluchoneméhoSlužby Božie dňa 22. augusta 2021 na 12. nedeľu po Svätej Trojici sa uskutočnia v tradičnom čase o 10.45 hod.
Téma nedele: „Boží dar reči”.
Po skončení služieb Božích sa uskutoční nácvik spevokolu Prameň.
O 15.00 hod. sa v priestoroch CZ ECAV Žilina uskutoční výročný konvent Turčianskeho seniorátu ECAV.

Služby Božie na 11. nedeľu po Svätej Trojici

Téma: „Pýcha a pokánie”
15. august 2021
Piesne z ES: 369, 636, 632
Antifóna č. 49
Kantor: Milan Michňo
Liturg: Peter Fabok
Video, strih: Peter Fabok

Stránka 4 z 78« prvá...23456...910...posledná »