Translator

Občianske združenie

TSK Párnica 17.-22.júl 2017 grafika

 

Dorastový tábor v Párnici, konaný s finančnou podporou TSK a záštitou predsedu TSK Jaroslava Bašku.

Občianske združenie:

PRAMEŇ SPOD MAKYTY

Lazy pod Makytou č. 232

020 55 Lazy pod Makytou

IČO: 42021502

číslo účtu: 0363351547 / 0900 SLSP

IBAN: SK42 0900 0000 0003 6335 1547

Počas minuloročných letných prázdnin sme použili finančné prostriedy na zníženie nákladov detského a dorastového tábora, stretania starších, nákup kníh, klávesu, gitary, a i.

Ďakujeme všetkým, ktorí venovali v uplynulom roku a chcú poukázať i v tomto roku 2 % z dane na naše občianske združenie.