Translator

Mládež

Mládež:

Stretnutie a biblická hodina dorastu prebieha každý piatok od 18.30h. a stretnutie a bibl. hodina mládeže v sobotu od 19.30h v zborovej miestnosti počas celého roka.

Súčasťou týchto stretaní bol spev mládežníckych piesní, hry, modlitby, príhovory vedúcich mládeže a neformálne rozhovory.

Na pomery v cirkvi a veľkosti zboru je potešujúcim vysoko nadpriemerný počet mládežníkov /15-25/, ktorí sa pravidelne zúčastňujú nielen týchto stretaní v zborovej miestnosti, ale sú i pravidelnými návštevníkmi nedeľných služieb Božích.

Skupinky sa stretávajú aj v sobotu a dokonca aj v čase letných prázdnin.

Dorast na Facebooku

Mládež na Facebooku

  nahovorená konfirmačná knižka v mp3 (26,6 MiB, 188 zobrazení)