Translator

Informácie

Praktické informácie pri žiadosti o výkon

  • Krst svätý
  • Konfirmácia
  • Sobáš
  • Pohrebná počestnosť