Translator

VI. stretnutie podpornej skupinky

Vnútromisijný výbor nášho cirkevného zboru v Lazoch pod Makytou by chcel vytvoriť podmienky pre podpornú skupinku pre pozostalých a smútiacich, kde by ste mali možnosť stretnúť sa aj s inými členmi nášho zboru, ktorí  tiež prežívajú žiaľ pri strate blízkeho človeka.
Žiaľ, zármutok je druhou strany lásky. Je to tá cena bolesti, ktorou sa platí, keď sa raz skončí vzácne napĺňajúci vzťah. V podstate ide o prejav lásky. Každý, kto miluje, raz pocíti túto bolesť. Čím je láska silnejšia, tým vačší žiaľ, zármutok.
Chceli by sme Vám pomôcť prejsť týmto ťažkým obdobím, pomôcť Vám porozumieť tomu, čo momentálne prežívate, a preto Vás srdečne pozývame na naše druhé stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 16. decembra 2012 o 14.00 hod. v zborovej miestnosti.
Veríme, že prežijeme spolu požehnaný čas.
Za Vnútromisijný výbor ECAV v Lazoch pod Makytou

Daniela Pelikánová, facilitátorka
Peter Fabok, zb. farár

Komentáre sú uzatvorené