Translator

Deti

Detská besiedka:

Detská besiedka sa koná počas nedieľ okrem slávností a sviatkov v zborovej miestnosti od 10.45h.

Účasť starších detí je v priemere 7 a mladších 5 detí.

Tešíme sa i z toho, že do tejto potrebnej a vzácnej práce sa zapojili nové dievčatá z mladšej mládeže.

Za túto obetavú vnútromisijnú prácu ďakujeme všetkým pracovníkom.