Translator

Zborový časopis – februárové číslo

Aktuálne februárové číslo zborového časopisu Prameň spod Makyty

http://www.lazypodmakytou.ecav.eu/zborovy-casopis/

Doplňujúce údaje ku Kalendáru 2012 budú z priestorových dôvodov, podobne ako i výročná kňazská správa, uverejnené v marcovom čísle Prameňa.

Komentáre sú uzatvorené