Translator

Zbierka pre Evanjelický cirkevný zbor Ilok

Ilok kostolNa základe súhlasu nášho zborového presbyterstva sa bude konať počas nasledujúcich troch nedieľ po skončení služieb Božích finančná zbierka venovaná na dostavbu evanjelického kostola v Chorvátskom Iloku, v ktorom pôsobí spolu s manželom Dušanom Sajákom aj naša rodáčka Božena Sajáková, r. Kopincová.
Odporúčame ju do Vašej pozornosti a štedrosti.

Informácie o zbore a kostole tu >>>

Zbierka zo 14. júla vyniesla sumu 103,20 €.
Zbierka z 21. júla vyniesla sumu 111,20 €.
Zbierka z 28. júla vyniesla sumu 118,50 €.

Ďakujeme v mene ilockého zboru!

Komentáre sú uzatvorené