Translator

Záznam služieb Božích z P. Bystrice

Záznam slávnostných služieb Božích pri príležitosti posviacky novej kazateľnice a 20. výročia ordinácie Ľubormíra Marcinu, za účasti spevokolu z Brezna a kázne Dušana Tótha z Kanady.

http://www.ecav.sk/itv/index.php?page=2&video=1

Komentáre sú uzatvorené