Translator

Vyhodnotenie KS 2011

vyhodnoteniePočas I. ročníka Kýčerského spievaniek vystúpilo 17 recitátorov.
Z nášho zboru I. miesto v I. kategórii získala Barborka Bašková, I. miesto v II. kategórii získala Alžbetka Bašková a v III. kategórii získala tretie miesto Anetka Chreňová. Ďakujeme za ich účasť a blahoželáme k získaným oceneniam.
Za hudobné obohatenie ďakujem folklórnemu súboru Lazovienka z Lazov pod Makytou.
Za aktívnu účasť a pozdrav ďakujem okrem iných hostí starostovi obce Jánovi Mičicovi a za katolícku cirkev br. farárovi Jozefovi Šoškovi.

Komentáre sú uzatvorené