Translator

Volebný konvent

V nedeľu, 18. marca 2012 sa konal v rámci služieb Božích celozborový volebný konvent na funkciu zb. dozorcu, zb. funkcionárov a presbyterov. Čestné vyhlásenie podpísalo a doručilo všetkých 17 kandidátov.
V tajných voľbách získal každý kandidát viac ako 3/5 spomedzi 96 konventuálov s volebným právom.
Všetkým presbyterom a funkcionárom blahoželáme ku zvoleniu do funkcie.
Poďakovanie odstupujúcim presbyterom a slávnostný sľub nových činovníkov sa bude konať po uplynutí apelačnej doby v termíne po Veľkej noci. Presný dátum bude včas oznámený.

Komentáre sú uzatvorené