Translator

Voľby – dištriktuálny dozorca

Voľby dištrikutálneho dozorcu v CZ ECAV Lazy pod Makytou, 5. august 2012: z celkového počtu 68 delegátov získal kandidát Ing. Ján Brozman plný počet, 68 hlasov.

Komentáre sú uzatvorené