Translator

TV Považie

V nedeľu, dňa 1. decembra 2013 TV Považie dovysielala záznam slávnostných služieb Božích, ktoré sa konali dňa 3. novembra 2013 pri príležitosti odovzdania Zriaďovacej listiny nového denného stacionára SED Považská Bystrica a 10. výročia posviacky i otvorenia Domova sociálnych služieb – SED Košeca.

Tlačová správa tu>>>

Záznam služieb Božích na internetovej televízii ECAV tu>>>

Komentáre sú uzatvorené