Translator

Stolnotenisový turnaj o Pohár Augusta Roya

Dňa 14. januára 2012 sa konal v priestoroch telocvične ZŠ nultý ročník stolnotenisového turnaja /obyvateľov Lazov, bez rozdielu vierovyznania/ o Pohár Augusta Roya, rodáka z Lazov, farára a národného buditeľa, ktorého 190. výročie narodenia si účastníci pripomenuli úvodom.
Za príhovor o živote a diele A. Roya ďakujeme starostovi obce Jánovi Mičicovi, za pozdrav a poskytnutie priestorov riaditeľovi ZŠ Vladimírovi Ciesarovi.
Turnaj prebiehal v 4. kategóriách: spoločná kategória dievčat, skupiny chlapcov vo veku ZŠ, SŠ a dospelí.
V kategórii dievčat získali: 1. miesto – Denisa Gabrišová, 2. miesto – Alexandra Putalová, 3. miesto – Veronika Hrbáčková. I. kategória: 1. miesto – Marek Tvarožek, 2. miesto – Jakub Jánovský. II. kategória: 1. miesto – Martin Štrbák, 2. miesto – Radoslav Baranec, 3. miesto * Michal Novosad. III. kategória: 1. miesto – Milan Štrbák, 2. miesto – Peter Fabok, 3. miesto – Tomáš Fujerík.

Komentáre sú uzatvorené