Translator

Stavebné práce * Cirkevný príspevok

multifunkčný prístrešok altánokpráce napredujúStavebné práce /multifunkčný prístrešok, prístupové cesty ku fare, vodovodné potrubia k fare a kostolníckemu bytu / pokračujú.
Ochotných darcov i naďalej prosíme o finančný príspevok.
Finančný príspevok je možné odovzdať zbor. farárovi, alebo prevodom na účet 7392647162 / 0200.

Dátum uvedenia altánku do užívania v rámci zborového dňa bude upresnený.

Cirkevný príspevok /cirkevná daň/bude možné uhradiť si, ako je to uvedené v zborovom štatúte/ od prvého septembrového týždňa vo vestibule chrámu pred či po skončení služieb Božích.

Cirkevný príspevok na jednu osobu činí sumu 4 €, ktorá je jednou z najnižších v ECAV na Slovensku.

Komentáre sú uzatvorené