Translator

Správa z návštevy CZ Necpaly

pred necpalským chrámomV nedeľu, 24. júna 2012 sa konal autobusový zájazd z CZ Lazy pod Makytou do CZ Necpaly. Zúčastnili sme sa mládežníckych služieb Božích konaných pri príležitosti záveru školského roka. Tieto služby Božie obohatil svojím spevom mládežníckych piesní, hudobným doprovodom, modlitbami a prednesom biblických textov členovia domáceho spevokolu Nezábudky. Počas povznášajúcich chvíľ v priestoroch necpalského chrámu vystúpil i náš miešaný spevokol Prameň za hudobného doprovodu našich mladých hudobníkov. Kázňou slova Božieho poslúžil Peter Fabok z Lazov.
Partnerská návšteva bola umocnená mnohými dojímavými momentmi. Domáci zborový farár a senior Turčianskeho seniorátu Jozef Havrila s rodinou totiž pôsobil predtým deväť rokov práve v lazianskom cirkevnom zbore.
Jozef Havrila s manželkou Elenou boli v tom čase nielen členmi lazianskeho spevokolu, ale ho i umelecky viedli. Takmer polovica členov spevokolu Prameň bola jeho členmi pred 21 rokmi, prípadne zastávali v tom čase zbore popredné funkcie. Pri vzájomných spomienkach sa na oboch stranách neraz zaligotala slza dojatia. Po oficiálnej časti nasledoval obed, ktorý s láskou pripravili domáci viery. V úvode spiatočnej cesty sme sa zastavili vo fíliách Belá – Dulice a Žabokreky, kde nás Jozef Havrila s manželkou a rodinou oboznámil s históriou i priebehom rekonštrukcie obnovených chrámových priestorov. Z tejto cirkevno-zborovej návštevy sme odchádzali plní krásnych pocitov a tešíme sa opätovaniu návštevy u nás, na Lazoch.

Výber z fotografií sa nachádza v sekcii Fotogaléria

text: Peter Fabok
foto: Daniel Tvarožek, Simona Chreňová

 

Komentáre sú uzatvorené