Translator

Služby Božie

trojica trinity 19. nedeľa po Svätej Trojici * 22. október 2017. Služby Božie sa uskutočnia v kostole o 10.45 hod.

Obsahovú náplň bude tvoriť poďakovanie za zemské úrody.
Služby Božie obohatí pásmo slova a hudby v podaní folklórnej skupiny Mestečko.
V zborovej miestnosti sa po skončení služieb Božích uskutoční nácvik spevokolu Prameň.

Komentáre sú uzatvorené