Translator

Služby Božie

biblia múdrosť

– 10. nedeľa po Svätej Trojici, – služby Božie dňa 25. augusta 2019 o 10.45 hod. Téma nedele “Neprijatá Božia milosť.”
Počas služieb Božích sa bude prisluhovať velebná sviatosť Večere Pánovej.
Po skončení služieb Božích bude krátka porada presbyterstva a nácvik spevokolu Prameň.

 

 

Komentáre sú uzatvorené