Translator

Služby Božie

pašie IudicaSlužby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej na Zelený štvrtok sa uskutočnia vo štvrtok, dňa 18. apríla o 16.30 hod. v zborovej miestnosti.

 

Komentáre sú uzatvorené