Translator

Služby Božie

18. po Sv. Trojici – 7. október, 10.45h. Pred službami Božími od 9.15hod. sa bude prisluhovať Večera Pánova.

Komentáre sú uzatvorené