Translator

Slávnosť v Považskej Bystrici

Dňa 11. marca 2012, v III. nedeľu pôstnu sa konali v Evanjelickom a.v. kostole v Považskej Bystrici slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou pri príležitosti posviacky novej kazateľnice.

Komentáre sú uzatvorené