Translator

Rozlúčky

Dňa 1. februára 2012 usnula vo veku 90 rokov naša spolusestra vo viere Anna Blahová, r. Baluchová z Olšovej.

V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili v sobotu, dňa 4. februára 2012.

Komentáre sú uzatvorené