Translator

Rozlúčka

Dňa 23. októbra 2012 usnula vo veku 87 rokov naša spolusestra vo viere a pre rodinu matka, stará matka a príbuzná Alžbeta Tvarožková, r. Harmanová.
V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili vo štvrtok, 25. októbra.

Komentáre sú uzatvorené