Translator

Rozlúčka

Vo veku 91 rokov zosnul v Pánu bývalý učiteľ a kantor na Lazoch – Ján Lako.
Rozlúčka sa konala v nedeľu, 13. mája 2012 o 15.00hod. na cintoríne v Partizánskom.
V tom čase sme zvonili na jeho počesť aj na našich zvonoch.

Komentáre sú uzatvorené