Translator

Rozlúčka

V stredu, dňa 2. mája 2012 sme sa v tejto časnosti rozlúčili s naším spolubratom vo viere a pre rodinu manželom, otcom, starým otcom a príbuzným Rudolfom Vranákom, ktorý usnul vo veku 67 rokov.

Komentáre sú uzatvorené