Translator

Rozlúčka

Dňa 28. marca 2014 usnula vo veku 68 rokov naša spolusestra vo viere a pre rodinu príbuzná Františka Putalová z Ústredia.
V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili v nedeľu, 30. marca 2014.

Komentáre sú uzatvorené