Translator

Rozlúčka

Dňa 19. januára 2014 usnula v Pánu vo veku 91 rokov naša spolusestra vo viere a pre rodinu matka i príbuzná Zuzana Janíčková, r. Kopčanová.
V tejto časnosti sme sa ňou rozlúčili v stredu, dňa 22. januára 2014.

Komentáre sú uzatvorené