Translator

Rozlúčka

V nedeľu, 1. septembra 2013 usnula v Pánu vo veku nedožitých 83 rokov naša spolusestra vo viere a pre rodina matka, stará matka a príbuzná Božena Študantová, r. Chodúrová z centra obce.
V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili v stredu, 4. septembra 2013.

Komentáre sú uzatvorené