Translator

Rozlúčka

Oľga JežováSo zármutkom, ale v kresťanskej nádeji oznamujeme, že dňa 2. júla 2019 usnula v Pánu vo veku 82 rokov naša spolusestra vo viere a pre rodinu sestra i príbuzná Oľga Ježová, r. Ježová.
Rozlúčka v tejto časnosti s našou spolusestrou vo viere a príbuznou sa uskutočnila dňa 4. júla 2019 v Dome smútku v Lazoch pod Makytou.

Komentáre sú uzatvorené