Translator

Rozlúčka

So zármutkom, ale v kresťanskej nádeji oznamujeme, že dňa 22. mája 2019 usnula v Pánu vo veku 94 rokov naša spolusestra vo viere a pre rodinu matka, stará matka a príbuzná Mária Šponiarová, r. Túčková z Rieky.
Rozlúčka v tejto časnosti s našou spolusestrou vo viere a príbuznou sa uskutočnila dňa 27. mája 2019 v Lazoch pod Makytou.

Komentáre sú uzatvorené