Translator

Rozlúčka

parte KrečmerováSo zármutkom, ale v kresťanskej nádeji oznamujeme, že dňa 18. apríla 2019 usnula v Pánu vo veku 66 rokov naša spolusestra vo viere a pre rodinu manželka, matka, sestra a príbuzná Eva Krečmerová, r. Handrlicová z Tisového.
V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili dňa 23. apríla 2019 v Dome smútku v Lazoch pod Makytou.

 

Komentáre sú uzatvorené