Translator

Rozlúčka

Emilia Poliachova

So zármutkom, ale v kresťanskej nádeji oznamujeme, že dňa 5. apríla 2019 usnula v Pánu vo veku 80 rokov naša spolusestra vo viere a pre rodinu manželka, matka, stará matka, sestra a príbuzná Emília Poliachová, r. Maslinová z Dubkovej.
V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili v pondelok, dňa 8. apríla 2019 na cintoríne na Dubkovej.

Komentáre sú uzatvorené