Translator

Rozlúčka

Dňa 25. novembra 2012 usnula v Pánu vo veku 91 rokov naša spolusestra vo viere Zuzana Ciesarová, r. Labajová z Panštiny.

V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili v stredu, 28. novembra.

Komentáre sú uzatvorené