Translator

Pozvánka na misijné služby Božie

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad v Bratislave v spolupráci so strediskom Evanjelickej DIAKONIE v Košeci Vás pozývajú na
Misijné služby Božie, v nedeľu 22. apríla 2012 o 11.00 hod. na Mierovom námestí v Ilave
Kázňou slova Božieho poslúži ThDr. Miloš Klátik PhD. – generálny biskup ECAV na Slovensku.

Komentáre sú uzatvorené