Translator

Pozdrav od br. farára Jána Lacka

Aj touto cestou si dovolím tlmočiť pozdravy členom nášho zboru od br. farára Jána Lacka, ktorý zároveň ďakuje za naše modlitby.
Br. farárovi, ktorého som navštívil v Bratislave dňa 22. januára, som odovzdal náš lazovský stolový kalendár i januárové číslo zborového časopisu Prameň spod Makyty.

Komentáre sú uzatvorené