Translator

Posviacka obnoveného organa

V nedeľu, dňa 17. novembra 2013 sa konala počas služieb Božích posviacka nášho generálne zrekonštruovaného organa.
Služby Božie obohatil organový koncert Pavla Stankoviča a Alžbety Várošovej.

Komentáre sú uzatvorené