Translator

Pohrebná rozlúčka

Vo veku 92 rokov usnula naša spolusestra vo viere Božena Túčková, r. Jurisová z Dubkovej /posledné roky žila v penzióne Chmelinec/.
V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili v nedeľu, dňa 21. apríla 2013.

Komentáre sú uzatvorené