Translator

Poďakovanie za úrody

Poďakovanie za zemské úrody bude v našom zbore v rámci služieb Božích v 19. nedeľu po Svätej Trojici, dňa 14. októbra.

Komentáre sú uzatvorené