Translator

Poďakovanie mládeži

SEMFEST 2013

SEMFEST 2013

Presbyterstvo nášho cirkevného zboru vyjadrilo poďakovanie členom nášho dorastu a mládeže, ktorí sa v hojnom počte organizačne i dobrovoľnícky podieľali na úspešnom priebehu festivalu SEMfest v Záriečí v dňoch 4.-7. júl 2013.

Komentáre sú uzatvorené