Translator

Poďakovanie

V mene vedenia zboru ďakujeme p. Ladislavovi Faciníkovi s rodinou za sponzorské venovanie obedu pre účastníkov Duchajovej jablonky, symbolickú cenu za poskytnutie občerstvenia pre účastníčky seniorátneho stretnutia žien nášho seniorátu a milodar na lazovský stolový kalendár.

Komentáre sú uzatvorené