Translator

Poďakovanie

V mene vedenia zboru ďakujeme starostovi obce p. Jánovi Mičicovi a obecnému zastupiteľstvu za finančnú príspevok na letný dorastový tábor vo výške 100 €.

Komentáre sú uzatvorené