Translator

Pamiatka posvätenia chrámu

PramenPamiatku posvätenia chrámu sme si pripomenuli v rámci služieb Božích v nedeľu, 8. septembra 2013.
Počas tých služieb Božích vystúpil náš spevokol Prameň pod taktovkou Danice Fojtíkovej, ktorej sme po vystúpení poďakovali za ročné umelecké vedenie.

 

Komentáre sú uzatvorené